Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Waarder
Match criteria
Regio
  • Zuid-Holland
Branche
  • Onderwijs

Directeur Prins Willem-Alexanderschool

Functieprofiel

Stichting De Vier Windstreken zoekt voor
de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder een
DIRECTEUR (0,6 fte)
verbondenheid | ontwikkeling | samenwerking | verantwoordelijkheid

De functie

Je dag begint met het team in de personeelsruimte, je vraagt naar het wel en wee van de medewerkers en dan is het tijd voor de briefing. Onder het genot van een kop koffie zie je hoe de kinderen ondertussen het mooie schoolplein oplopen. Je heet ze welkom met een ‘originele’ groet. Vanwege de coronamaatregelen staan de ouders buiten de hekken, daarom zoek je actief contact, maakt hier en daar op afstand een praatje of een video- of belafspraak. Als alle kinderen binnen zijn sluit je de deur en ga je aan de slag met je mail, werkoverleg met de IB-er, voorbereiding op het directieoverleg van De Vier Windstreken, een telefoontje en een klassenbezoek. Het verloopt vandaag vlotjes. Mooi, want nu heb je ook nog tijd voor een onaangekondigd flitsbezoek in groep 1-2, om te zien hoe het gaat met het leren zichtbaar maken bij kleuters binnen het thema winter. Je geniet van het contact met de kleuters, hier doe je het allemaal voor. Nog even tijd om verder te werken aan de visie van de school voor de volgende afspraak zich aandient; samen met je collega MT-lid en een afvaardiging vanuit kerken en instanties in het dorp voer je een videogesprek over de samenwerking met elkaar. Kortom, zomaar een dag van deze prachtige, veelzijdige functie op een school van betekenis in Waarder waar je de komende periode mag werken aan:

- het borgen van vernieuwingen;
- het stellen van prioriteiten en kaderen van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen;
- het zichtbaar maken van de ontwikkelingen en de resultaten van zowel leerkrachten als leerlingen;
- het verder ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap;
- het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten;
- het krachtig profileren van de school in het dorp en bij de partners;
- ouderbetrokkenheid: ouders als waardevolle partners (blijven) betrekken bij de school.

Als directeur van de Prins Willem-Alexanderschool ben je hét gezicht van deze mooie dorpsschool en je weet de positie van de school op een positieve manier te verstevigen. Je geeft leiding aan een zeer betrokken, jong en vakkundig team dat de talenten van de leerlingen centraal stelt. Je bent in staat om op een enthousiaste en coachende wijze een open professioneel leer- en leefklimaat te creëren, waarin men zich gewaardeerd en gemotiveerd voelt. Je inspireert vanuit inhoud en visie, bent communicatief vaardig, betrokken, hakt knopen door en hebt humor.

Wat bieden wij?

De Prins Willem-Alexanderschool biedt:

- Een jong en enthousiast team dat volop in ontwikkeling is en graag in beweging blijft.
- Een uiterst positief leer- en leefklimaat.
- Een uitdagende leeromgeving waarbij men beschikt over veel en moderne leermiddelen.
- Een nieuw en modern gebouw met veel voorzieningen.
- Een faciliterend bestuursbureau en bestuur dat gericht is op kansen.
- Een team van directeuren waarin collegiaal leren, verbinden en ontwikkelen mogelijk is.
- Scholings- en ontwikkelmogelijkheden.
- Een salaris in schaal D12 conform de cao PO en met zicht op een vast dienstverband na één jaar.

Schaal

€ 3459 - € 5527 | D12 cao PO

Fte

0,6 fte

Informatie over de organisatie

De Prins Willem-Alexanderschool is een school met ongeveer 125 leerlingen en 14 medewerkers.
Kernwaarden van de school zijn:

- Verbondenheid
- Ontwikkeling
- Samenwerking
- Verantwoordelijkheid

De Prins Willem-Alexanderschool is een school die voor alle leerlingen veilig is. Dit houdt in dat leerlingen mogen zijn zoals ze zijn, dat leerkrachten er zijn voor de kinderen en belangstelling tonen voor hun leefwereld. Een goed pedagogisch klimaat is belangrijk voor het welbevinden van het kind. Alleen een kind dat ‘lekker in zijn vel zit’ komt tot goede prestaties.

De Prins Willem-Alexanderschool is een christelijke school die als grondslag voor haar identiteit de Bijbel als Gods Woord heeft en waar gewerkt en geleefd wordt vanuit de christelijke waarden. De Prins Willem-Alexanderschool is de enige school in Waarder en gevestigd in een mooi modern, goed geoutilleerd gebouw. De school biedt een veilige omgeving waarin kinderen uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Uniciteit, respect voor elkaar en omzien naar elkaar staan centraal. De school ziet het als taak om de kinderen voor te bereiden op het leven in het algemeen en het voortgezet onderwijs in het bijzonder, waarbij ze kunnen omgaan met verschillen, teleurstellingen en kunnen opgroeien tot evenwichtige, zelfstandige mensen.

De school telt ongeveer 125 leerlingen en er heerst een prettige sfeer onder de leerlingen. Het team bestaat uit veertien betrokken en hardwerkende medewerkers die uitgaan van hoge verwachtingen, passend bij ieder kind en haar of zijn talent. Het prettige schoolklimaat uit zich onder andere in het lage ziekteverzuim onder medewerkers.

De Prins Willem-Alexanderschool werkt volgens het leerstofjaargroepensysteem. De school werkt steeds meer met leerlijnen en gebruikt de methode als leidraad. Hierdoor stemmen leerkrachten het onderwijsaanbod steeds meer af op de ontwikkeling van elke leerling. Taal en rekenen vormen de basis voor de cognitieve ontwikkeling van ieder kind. Op de Prins Willem-Alexanderschool is daarbij aandacht voor de ontwikkeling van de hele mens in het kind. Nadat in de ochtend klassikaal op verschillende niveaus is gewerkt aan rekenen en taal, is er in de middag tijd en ruimte voor de zaakvakken en vakken zoals handvaardigheid en muziek. Hier wordt soms ook vakoverstijgend en groepsdoorbroken gewerkt.

De methodes zijn up-to-date en er wordt gewerkt met chromebooks. Ook is er aandacht voor de brede ontwikkeling en talenten van de leerlingen. De Prins Willem-Alexanderschool werkt sinds kort met KWINK aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Er is een gedegen zorgstructuur met een ervaren intern begeleider.

Klik hier voor informatie over de Prins Willem-Alexanderschool.

Stichting PCPO De Vier Windstreken verzorgt protestants christelijk en interconfessioneel onderwijs in Gouda en omgeving. Op de zestien basisschoollocaties en één school voor SBO werken ongeveer 350 medewerkers enthousiast aan kwalitatief hoogstaand onderwijs voor 2.800 leerlingen. De Vier Windstreken kenmerkt zich door een grote mate aan diversiteit waardoor we in gezamenlijkheid een heel breed onderwijsaanbod hebben, uiteraard wel vanuit een gezamenlijk gedeelde visie. Die visie is gebaseerd op waarden vanuit onze (open) christelijke identiteit.

Klik hier voor informatie over De Vier Windstreken.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden

- Je hebt een open houding en bent toegankelijk en zichtbaar voor leerlingen, ouders en teamleden.
- Je ondersteunt de teamleden op een waarderende en inspirerende manier in hun professionele ontwikkeling. Je bent in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen.
- Je bent een onderwijskundig leider die op inspirerende en verbindende wijze sturing geeft aan de kwaliteit van onderwijs en de borging en verdere ontwikkeling van de ingezette koers.
- Je stuurt vanuit gezamenlijkheid op het leren van- en met elkaar en een positief kritische feedbackcultuur.
- Je werkt planmatig en gestructureerd aan de verdere onderwijs- en teamontwikkeling en communiceert proactief over het proces.
- Je zoekt actief de samenwerking met ouders en met partners in het dorp.
- Je bent authentiek, empathisch en consequent, beschikt over een dosis humor, gedraagt je reflectief en integer.

Functie-eisen

- Je hebt een (bijna) afgeronde schoolleidersopleiding (waarmee je voor registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs in aanmerking komt).
- Je hebt bij voorkeur ervaring als schoolleider in het primair onderwijs.
- Je bent meelevend lid van een PC kerk of gemeente, onderschrijft de identiteit van de school en draagt deze op passende wijze uit.
- Je hebt ervaring met het verder professionaliseren van een team.
- Je hebt een heldere en moderne visie op onderwijs die aansluit op de meerjarenkoers van de school en De Vier Windstreken.
- Je bent communicatief vaardig; je communicatiestijl is open en transparant, empathisch én duidelijk.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze wervingsprocedure voor de Prins Willem-Alexanderschool. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 16 november 2020 voor 09.00 uur via de button 'solliciteer op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken door middel van videobellen of op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de commissies vinden plaats op het bestuursbureau van De Vier Windstreken of door middel van videobellen als het niet anders kan.

Belangrijke data:
Sluitingsdatum: 16 november
Voorgesprekken ScoliX: 18 en 19 november
1e gesprek benoemingscommissie & adviescommissie: 23 november (begin avond)
2e gesprek benoemingscommissie: 26 november (begin avond)
Arbeidsvoorwaardengesprek: 30 november

LET OP: Alle data onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus.
Videoconference kan ingezet worden tijdens de procedure.

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Don Koehorst via donkoehorst@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure.

Ingangsdatum

01-03-2021

Opdrachtgever

Scolix

Publicatiedatum

24.10.2020

Publicatie eindigt

05.12.2020

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Teamleider

Rehobothschool
Kootwijkerbroek
©Erdee Media Groep - 2020
Erdee Media Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.