Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Goes
Match criteria
Regio
  • Zeeland
Branche
  • Onderwijs

Schooldirecteur

DRINGEND

Het toezichthoudend bestuur van de dr. C. Steenblokschool te Goes is op zoek naar een

Schooldirecteur

0,6-1,0 FTE)

We zoeken een schooldirecteur die van harte instemt met de grondslag van de school en die dit uitdraagt in leer en leven. Hij moet in staat zijn om de identiteit van de school hoog te houden en als boegbeeld voor zowel school als ouders daarin te fungeren.

Functiebeschrijving:

Profielschets-schooldirecteur-Dr.-C.-Steenblokschool-2023.pdf (cooperatiezwn.nl)

Persoonlijk profiel

De schooldirecteur moet open, inspirerend, enthousiast en gedreven zijn en vooral betrokken zijn op het kind. Hij moet ervaring hebben in het onderwijs in het bijzonder in lesgevende taken. Zijn communicatieve vaardigheden zijn goed ontwikkeld om als spin in het web te kunnen functioneren in deze sociale omgeving. Hij bezit het vermogen om goed te luisteren en adequaat te reageren op mensen. Omdat de Dr. C. Steenblokschool een regioschool is, is een sterke insteek op oudercontacten en een goede relatie met de kerken van groot belang.

Hij bezit / ontwikkelt een dienend leiderschap, waarbij hij medewerkers optimaal betrekt bij nieuwe ontwikkelingen en besluitvormingsprocessen. Hij bezit / ontwikkelt vaardigheid om de schooleigen processen te begeleiden in overleg met de algemeen directeur / bestuurder. Hij draagt er tevens zorg voor dat rust en stabiliteit in de in- en externe omgeving worden gewaarborgd. Het hebben van een affiniteit met ICT-ontwikkelingen is een pré.

Ook sollicitanten zonder onderwijskundige ervaring worden uitgenodigd te solliciteren, leidinggevende ervaring is dan wel een pré.

Wij bieden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de reformatorische cao Primair Onderwijs. De functie is ingedeeld in schaal D12.

Schoolprofiel

De Dr. C. Steenblokschool is een reformatorische streekschool met specifieke achterban uit de aangesloten kerken. Zij gaat uit van de Stichting tot het Verstrekken van Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Goes en Kruiningen. Binnen het bestuur van de stichting zijn de volgende kerkverbanden statutair vertegenwoordigd:
• Gereformeerde Gemeente in Nederland (6 zetels);
• Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (1 zetel).

De Dr. C. Steenblokschool is lid van de Coöperatie ZWN. De andere leden van de coöperatie zijn de volgende scholen:
• de Ds. G. Voetiusschool te Andel;
• de Joos van Larenschool te Arnemuiden;
• de Ds. Pieter van Dijkeschool te Bruinisse;
• de Ds. G. Voetiusschool te Katwijk;
• de Julianaschool te Krabbendijke;
• de Koningin Julianaschool te Sint Philipsland;
• de Rehobothschool te Stavenisse;
• de Ds. D.L. Aangeenbrugschool te Terneuzen.

De Coöperatie ZWN levert bovenschools management in de persoon van de algemeen directeur / bestuurder van de school. De algemeen directeur en de schooldirecteur vormen samen het uitvoerend bestuur van de school. Zij leggen verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur, dat de eindverantwoordelijkheid houdt.
Binnen de Coöperatie ZWN maakt de schooldirecteur onderdeel uit van het bovenschools MT. Dit verband vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Daarin wordt bovenschools beleid bepaald en worden kennis en ervaringen uitgewisseld.

De Dr. C. Steenblokschool is aangesloten bij de besturenorganisatie VBSO. Zij betrekt haar diensten voor schoolbegeleiding bij het Ds. G.H. Kerstencentrum te Veenendaal. Zij is voor Passend Onderwijs aangesloten bij het landelijk verband Passend Onderwijs van reformatorische scholen, Berséba, regio Zeeland.

De school had per 1 februari 2023 123 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. De school heeft een schooleigen MT dat bestaat uit de schooldirecteur en twee bouwcoördinatoren/IB-ers. De schooldirecteur wordt de mogelijkheid geboden tot het volgen van de opleiding Directeur Primair Onderwijs.

Het schoolplan 2019-2023 focust vooral op:
• Ontwikkelen professionele leercultuur;
• Verbeteren leesonderwijs;
• Passend leeraanbod;
• Burgerschap;
• Het efficiënt inzetten van ICT;
• Het verstrekken van goed onderbouwde VO-adviezen;
• Borgen Engels, sociale veiligheid en ouderbetrokkenheid.
In 2021 is via het NPO plan de aandacht aanvullend gericht op het inhalen van achterstanden.

Informatie en solliciteren

De wervings- en selectieprocedure kent twee ronden. In de eerste ronde wordt het gesprek gevoerd met de werkgeverscommissie en de algemeen directeur – bestuurder. In de tweede ronde wordt het gesprek achtereenvolgens gevoerd met een delegatie van het personeel, de medezeggenschapsraad (met adviesbevoegdheden) en met een delegatie van het toezichthoudend bestuur.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de algemeen directeur – bestuurder, dhr. B.W. de Leeuw: 06-11646925.

Ga voor meer informatie over deze vacature en de school naar:
www.cooperatiezwn.nl/vacature

Voor verder informatie verwijzen we u naar de website van de school. Hier kunt u onder andere de schoolgids en het schoolplan vinden

Welkom - Dr. C. Steenblokschool (drcsteenblokschool.nl)

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Zuidvlietstraat 140
4461 HB Goes
Tel: 0113-211984
directie@drcsteenblokschool.nl

Opdrachtgever

Dr. C. Steenblokschool Goes

Publicatiedatum

06.05.2023

Publicatie eindigt

17.06.2023

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:
Nijkerk

IB'er, invalleerkrachten

Joos van Larenschool
Arnemuiden
©Erdee Media Groep - 2023
Erdee Media Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.