|Registreren|Over ons|Contact
Snel zoeken
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Sollicitatie tips

 1. Algemeen
 2. Je Curriculum Vitae (CV)
 3. Sollicitatiebrief
 4. Voorbereiding op het sollicitatiegesprek
 5. Het sollicitatiegesprek

1. Algemeen

De mogelijkheden voor het zoeken naar een baan die bij je past zijn bijna onuitputtelijk. Internet, kranten, tijdschriften, arbeidsbureaus en vele andere organisaties of instellingen bieden betaalde banen aan. Als je denkt dat één of andere baan goed bij je past, dan moet er gesolliciteerd worden. Die sollicitatiebrief, inclusief je curriculum vitae (cv) moet het betreffende bedrijf voldoende inzicht geven in jouw kwaliteiten en motivatie voor de functie waarop je solliciteert. Jouw sollicitatiebrief is in zoverre belangrijk, dat een bedrijf aan de hand van je brief beslist om je wel of niet uit te nodigen voor een gesprek. Als die uitnodiging inderdaad volgt, is het van belang om je goed op zo'n sollicitatiegesprek voor te bereiden.

Hieronder is te lezen hoe je een sollicitatiebrief nu eigenlijk maakt en welke zaken daarin belangrijk zijn. Ook wordt aandacht besteed aan het maken van een cv. Bovendien is te lezen hoe je je als sollicitant het best kan voorbereiden op een gesprek. Ten slotte vertellen we nog iets over het gesprek zelf en over de periode na het gesprek. Wat moet je als sollicitant absoluut niet doen en wat juist wel? En welke moeilijke vragen kunnen ze je bijvoorbeeld stellen? Waar moet je allemaal op letten? Wat kun je nog doen als je wordt afgewezen?

2. Je Curriculum Vitae (CV)

Algemeen
Over het algemeen gezien moet je cv beknopt en helder zijn. Vermeld alleen opleidingen cursussen, softwarekennis, hobby's, referenties en dergelijke die van betekenis zijn voor de functie waarop je solliciteert. Ook belangrijk is dat je naar het verleden toewerkt. Je noemt dus eerst de laatstgenoten opleiding en/of huidige baan. Verder benadruk je zoveel mogelijk je sterke kanten, maar je moet ze niet overdrijven. Zorg er in ieder geval voor dat het bedrijf of de instelling een positief beeld van jou uit de cv kan halen.

Personalia en verdere gegevens
Vergeet niet je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), nationaliteit, burgerlijke staat, geslacht, bezit van rijbewijs en kinderen te vermelden. Verder kun je nog zaken noemen die je zelf nog het vermelden waard vindt.

Persoonlijkheid
Je karaktereigenschappen en je persoonlijkheid zijn voor instellingen en bedrijven erg belangrijk. Je persoonlijkheid bepaalt of jij in het team van je mogelijk nieuwe werkgever past. Je geeft een beschrijving van je talenten en je sterke eigenschappen. Verder kun je vermelden of je graag samen met anderen aan iets werkt of iets opbouwt, of juist liever in je eentje werkt. Daarbij kun je afgaan op jouw oordeel over jezelf en op het beeld of oordeel dat anderen van en over je hebben.

Opleidingen
Bij je opleidingen geef je aan of je diploma's hebt gehaald en in welk jaar. Je kunt eventueel een beknopt overzicht geven van je vakkenpakket, afstudeeronderwerp, studierichting en specialisaties.Bij je opleidingen geef je aan of je diploma's hebt gehaald en in welk jaar. Je kunt eventueel een beknopt overzicht geven van je vakkenpakket, afstudeeronderwerp, studierichting en specialisaties.

Werkervaring
Werkervaring is erg belangrijk en die moet je zeker vermelden. Wees bij het beschrijven van je werkervaring wel origineel als je bij verschillende bedrijven een soortgelijke functie hebt vervuld. Bij het kopje werkervaring vertel je iets over naam en plaatsnaam van het bedrijf, je functie die je had en activiteiten die je deed. Ook resultaten die je in je vorige functie behaald hebt kun je noemen, mits ze voor je sollicitatie van belang zijn.

Nevenactiviteiten
Hier vertel je kort iets over vrijwilligerswerk en over commissies, besturen en studentenverenigingen waarin je eventueel zitting hebt gehad. Verder kun je nog iets vertellen over je hobby's, sport en reizen. Die nevenactiviteiten zijn de moeite waard om te vermelden, want het blijkt dat werkgevers daar steeds meer belang aan hechten. Het geeft ze namelijk een beeld van je persoonlijkheid.

Talen en referenties
Geef een kort overzicht van je talenkennis, waarbij je aangeeft of je slecht, goed of juist uitstekend bent in een bepaalde taal. Tenslotte vermeld je je referenties.

3. Sollicitatiebrief

Wat is belangrijk?
Je moet je bij het schrijven van je brief proberen in te leven in het bedrijf. Dat vereist wel veel kennis van de onderneming. Je kunt advertenties erop nakijken in welke stijl het bedrijf communiceert naar de buitenwereld. Ook kun je daarvoor een kijkje nemen op de website of in jaarverslagen en folders.
Probeer tevens een zo volledig mogelijk beeld van jezelf te geven. Het belangrijkste daarbij is dat je klip en klaar duidelijk maakt waarom jij dé geschikte kandidaat bent. Noem je kwaliteiten gewoon bij name en je moet geen twijfels bij jezelf laten merken. Daarbij moet je wel oppassen dat je geen vals beeld van jezelf geeft. Herhaal ook geen informatie uit je curriculum vitae en maak er geen standaardbrief van. Probeer uniek te zijn, maar overdrijf niet. Trek op een positieve manier de aandacht van het bedrijf.

Tips
Een sollicitatiebrief is een korte, zakelijke toelichting als bijsluiter van je cv. Je nodigt jezelf als het ware uit voor een gesprek. Dat is voldoende. Schrijf aan het einde van je brief niet dat je hoopt dat het betreffende bedrijf reageert. Dat komt neer op bedelen. Schrijf slechts dat je vertrouwt dat je kwaliteiten aansluiten bij de eisen die de onderneming stelt. Tot slot merk je op dat je een mondelinge toelichting wilt geven op je achtergrond en je motivatie. Bovendien is het erg belangrijk dat je brief zelfvertrouwen uitstraalt en dat er een heldere overtuigingskracht vanuit gaat. Daarmee verhoog je de kans op een gesprek.

Schrijftips

 • verdeel je brief in alinea's van drie of vier zinnen
 • schrijf in de ik-vorm en spreek de aangeschrevene rechtstreeks met 'u' aan
 • val met de deur en huis, zonder ellenlange inleiding
 • stijl- en spellingsfouten zijn natuurlijk uit den boze
 • vermijd zinsconstructies met veel werkwoorden
 • gebruik zo min mogelijk de lijdende vorm
 • zinnen zijn hooguit twee regels lang, wissel lange en korte zinnen af

4. Voorbereiding op het sollicitatiegesprek

Zelfkennis
Als persoon bezit je een mix van eigenschappen, goede en slechte. Het is zaak dat je je zwaktes tijdens een gesprek wat verbloemt en je sterkte kanten goed uitbuit. Dat verkopen van jezelf geeft wellicht een rare bijsmaak van het leuren met jezelf, maar dat is onterecht. Je kunt het zien als jezelf in een gunstig daglicht stellen. Bereid je ook voor op moeilijke vragen. Daar komen we straks nog op terug. Je minder sterke kanten kun je niet overslaan. Je hoeft ze niet te benoemen, maar je moet ze wel weten voor jezelf.

Kennis van bedrijf en vacature
De sollicitatiecommissie kan zich gevleid of vereerd voelen als blijkt dat jij als sollicitant veel van het bedrijf af weet. Zorg er bij een sollicitatiegesprek voor dat je weet waarover je praat. Bezoek van tevoren de website van het bedrijf om een beeld van de onderneming te krijgen en welke cultuur er heerst. Voor dat laatste is het heel goed om het bedrijf tijdens de voorbereiding op je gesprek eens te bezoeken of te bellen. Een voorbereidend telefoontje kan van invloed zijn op de verdere procedure: je maakt een eerste indruk via de telefoon. Zorg er dus voor dat je duidelijke en gerichte vragen op papier hebt staan. Als je een prettig telefonisch gesprek hebt gevoerd, heb je grote kans dat ze je naam onthouden hebben en er positieve gevoelens bij hebben. Praat met wat mensen binnen de onderneming en probeer een beeld te krijgen van de bedrijfscultuur en het soort werknemers.

5. Het sollicitatiegesprek

Afspraak
Probeer het sollicitatiegesprek op een zo kort mogelijke termijn af te spreken, zodat je minder tijd hebt om zenuwachtig te zijn. Verzet ook andere afspraken om voorrang te geven aan je sollicitatiegesprek. Zorg dat je exact weet wanneer je met wie, waar hebt afgesproken en dat je ruim voor aanvang van het gesprek aanwezig bent. Als je niet weet waar de onderneming is gevestigd, probeer dan een goede routebeschrijving in handen te krijgen. Die kun je opvragen bij het bedrijf of op internet.

Binnenkomst
De eerste indruk is heel erg belangrijk. Kom niet te laat en eet bij zenuwen geen kauwgom, maar pepermunt. Dat voorkomt dat je kauwend het gesprek ingaat. Glimlach ook niet op een onzekere manier. Verder is het van belang dat je je goed en netjes kleedt. Neem bijvoorbeeld niet een of ander oud smoezelig tasje mee. Stem je kleding ook af op het soort bedrijf waar je hebt gesolliciteerd. Neem diploma's en dergelijke mee als de recruiter daarom heeft gevraagd.

Houding
Ga in je houding altijd uit van gelijkwaardigheid tussen jou en degene die je bevraagt, de recruiter. Onbewust of bewust neem je al gauw de houding aan alsof je verantwoording moet afleggen. Ook lichaamstaal is heel belangrijk en moet zoveel mogelijk herkenbaar zijn voor de recruiter. Ga onopvallend mee met de lichaamshouding van degene die tegenover je zit, zodat deze zich in jou herkent.

Valkuilen
Bereid jezelf altijd voor op moeilijke vragen. Je kunt vragen krijgen als: waaruit blijkt dat je goed kunt organiseren? Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Welke successen heb je in je vorige baan geboekt? Waarom verwacht juist jij dat je de geschikte persoon bent voor deze functie? Wat is je motivatie om bij ons te solliciteren? Zorg er dus wel voor dat je je motivatie helder en duidelijk kunt formuleren, zowel schriftelijk als mondeling. Ook kun je vragen krijgen als: wat is je drijfveer om deze functie te gaan vervullen? Wat heb jij het bedrijf te bieden wat anderen niet hebben? De onderstaande vragen kunnen door een recruiter gesteld worden en de antwoorden daarop kun je aan de hand van deze lijst alvast vormen:

 • Vertel wat over jezelf
 • Wat weet je van ons bedrijf?
 • Waarom wil je voor ons werken?
 • Wat ga je voor ons doen en wat heb je te bieden wat anderen niet hebben?
 • Wat vind je het aantrekkelijkst én het minst aantrekkelijk aan deze baan?
 • Waarom moeten we jou aannemen?
 • Waar ben je naar op zoek in je werk?
 • Geef een definitie van de functie waar jij naar solliciteert
 • Hoe lang heb je nodig om tot een waardevolle medewerker uit te groeien?
 • Hoe lang blijf je bij ons?


Wat je absoluut wél moet doen
Wees vooral jezelf tijdens een gesprek en doe je niet anders voor dan je bent. Benadruk je sterke kanten en wees positief over je zwakke punten. Probeer een beetje probleemoplossend over te komen. Blijf ook positief. Als je al verschillende functies bij andere bedrijven hebt vervuld, vertel dan dat je jezelf in vorige functies steeds beter hebt leren kennen, of dat je kansen in vorige functies te minimaal waren. Kijk de recruiter recht in de ogen. Dat komt eerlijk, oprecht en serieus over. Als je met je ogen afdwaalt, kan dat blijk geven van desinteresse of onrust. Ga van tevoren na of je wel of niet iets te drinken neemt. Als je zenuwachtig bent en je handen trillen, is de kans groot dat je thee of koffie morst.

Wat je absoluut níet moet doen
Rook vooral niet, tenzij de recruiter het ook doet en vraag ook nooit of het mag. Ga niet overmatig nonchalant doen als je zenuwachtig bent. Dat komt arrogant en ongeïnteresseerd over. Een beetje zenuwen geven er juist blijk van dat je de baan graag wilt hebben.
Wees niet te kritisch en negatief over voorgaande werkgevers. Je eventuele nieuwe baas zou het idee kunnen krijgen dat je later ook zo over zijn bedrijf praat. Zwijg niet als je voor een eerste gesprek bij de receptiebalie wordt opgehaald. Geef een positieve reactie op iets, bijvoorbeeld een mooi schilderij aan de muur, of zeg iets over het mooie interieur of gebouw. Dat breekt het ijs vaak en laat zien dat je kiest voor een positieve benadering. Negeer vooral niet de secretaresse, maar ook niet de andere personeelsleden. Veel recruiters vragen advies aan hen over jou. Vraag in je gesprek niet expliciet naar je salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daar is een eventueel tweede gesprek voor bedoeld.

Wat te doen na het sollicitatiegesprek? Enkele tips
Meestal vraagt een sollicitatiecommissie aan het einde van het gesprek of je nog vragen hebt. Als je ze hebt, mag je ze gerust stellen. Maar vraag ook naar de vervolgprocedure. Dat lijkt wellicht brutaal of al te vooruitstrevend maar het is heel normaal. Vraag bijvoorbeeld wanneer je kunt rekenen op een telefoontje over de uitslag en hoeveel gespreksrondes er zijn.
Je moet er natuurlijk niet plompverloren naar vragen of ze je aannemen. In dit stadium van het gesprek kun je de commissie tegenover je misschien je emailadres of mobiele nummer geven, zodat je beter bereikbaar bent.

Ook al denk je zelf dat het gesprek moeizaam is verlopen, moet je de moed niet opgeven. Schrijf ook eens een kort briefje of mailtje waarin je de recruiter bedankt voor het prettige en interessante gesprek. Daarin kun je bovendien aangeven dat je het vervolg van de procedure met een 'goed gevoel' tegemoet ziet.
Je moet echter in het korte briefje geen punten aan gaan stippen die je in het gesprek hebt vergeten te zeggen. Ook moet je geen uitspraken herroepen die je in het gesprek hebt gedaan. Het bedankbriefje is slechts bedoeld om te laten zien dat je echt graag die baan wilt hebben, dat je attent bent en dat je weet 'hoe het hoort'.

Een afwijzing vanuit de organisatie waar je op gesprek bent geweest, is pijnlijk. Vaak wordt de boel afgedaan met een standaard briefje. Maar bel het bedrijf gerust op. Vraag naar de exacte reden waarom de recruiter jou niet heeft gekozen. Vraag ook hoe je overkwam in het gesprek en wat je 'goed' of juist 'fout' deed. Eventuele kritiekpunten zijn van onschatbare waarde. Je kunt er je voordeel mee doen in toekomstige sollicitatiegesprekken.

Erdee Media Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.